Strokovna ekskurzija v Prago
11. - 14. junija 2009